Tor Brenning

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_327_3

Utomhusmottagning med Tor Brenning. Övriga personer okända. Okänd ort. Okänt vilket år bilden togs. Tor Brenning, född Jansson, var Ålands landshövding 1954–1972. Han var medlem av Ålands landsting (nu Ålands lagting) åren 1938–1951, från 1945 som förste vicetalman. 1938–1953 var han vd för Ålands aktiebank.