Trålfiske

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_164_5

Trålfiske. Okända åländska fiskare. Trål är det vanligast förekommande fiskeredskapet vid kommersiellt fiske och står för merparten av världens fångster. En trål är ett strutformat/koniskt nätredskap som släpas efter en eller flera fiskebåtar, så kallade trålare. Dessa trålar finns i olika storlekar, från hobbytrålar för husbehovsfiske som kan dras av småbåtar till väldigt stora, avsedda för industrifiske.