TV-piraten

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_399_1

”TV-piraten” Anton Kalmer, som satte upp en piratsändare i Mariehamns vattentorn 1964. Han satte upp sändaren efter att Åland fått avslag på sin ansökan om att få sätta upp en reläsändare för svenska TV-program. Polisen plomberade sändaren efter 24 dagar. Okänt vilket år bilden togs.