Två unga fotografer

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_353

Två unga åländska fotografer, Ralph och Folke Rostén. Ralph (1934-2020) var en väldigt duktig fotograf och hans fotoateljé och bilder från Mariehamn minns många med värme. Han var även en fantastisk musiker och sångare och försörjde sig som professionell musiker i Sverige. Folke (1932-2020) var verksam inom fotografi under hela 1900-talets andra hälft. Han verkade som studio-, reklam- och reportagefotograf samt gjorde även dokumentärfilmer. Bilden är tagen på okänd plats och det är även okänt vilket år den togs.