Två unga fotografer

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_353

Två unga fotografer, Ralph och Folke Rostén. Okänd plats. Okänt vilket år bilden togs.