Vi som vet mest

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_96_1

De tre killarna på bilden är Ålands lyceums lag i tävlingen "Vi som vet mest", i Ålands radio. Bilden är tagen år 1963, utanför lyceet. På bilden, från vänster, Lars Ingmar Johansson, Enroth och Lundberg.