Victor Westerholms minnessten

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_237_8

Avtäckning av minnessten över Victor Westerholm i Lemström. Westerholm var en finländsk målare och professor, som ibland kallats den siste målaren av Düsseldorfskolan, en konstriktning på 1800-talet som utgick från akademin i Düsseldorf i Tyskland. Han var också grundare av Önningebykolonin, en konstnärskoloni som verkade på Åland 1886–1914 och som bestod av både svenska och finländska konstnärer. Westerholm är framför allt känd för sina landskap från Åland och för sina vintriga älv motiv. Han har av eftervärlden särskilt uppskattats för sina djärvt impressionistiska landskap. Westerholm var på sin tid en av de mest betydande lärarna i bildkonst och som museiman gjorde han en värdefull insats genom att lägga grunden till samlingarna vid Åbo konstmuseum.