Yrkesskolan i Mariehamn

Objekt: Foto: Folke Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63749_1_1_1

Yrkeshögskolan i Mariehamn var en sammanslagning av olika skolor, som i sin tur har en lång historik inom högre utbildning på Åland. Utbildningen till sjökapten kan t.ex. härledas tillbaka till 1800-talets mitt. I samband med försöksverksamheten startade de olika skolorna egna yrkeshögskoleutbildningar. Högskolan på Åland inledde sin verksamhet den 1 januari 2003, då Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation och verksamheten vid tidigare Ålands högskola bytte namn till Öppna högskolan.