Brändö kyrka

Objekt: Foto: Ålands museum, Ralph Rosténs samling
ID ÅMF-63932-1-111

S:t Jakobs kyrka (eller kapell) på Brändö på Åland är en träkyrka som den 22 oktober 1893 tillägnades aposteln Jakob. Kyrkan är en del av Brändö-Kumlinge församling sedan församlingssammanslagningen 2006.

Den nuvarande kyrkan är sannolikt det fjärde kapellet på platsen. Kapellet nämns för första gången i och med Gustav Vasas konfiskationer 1544, då en kopparklocka beslagtogs.

På 1640-talet stod ett nytt kapell färdigt som var prefabricerat på Saltvik. 1749 ersattes det prefabricerade kapellet med en ny träkyrka, byggt på plats. Eftersom den nya kyrkan började sjunka ner i den sanka marken, beslöts till slut att riva kyrkan för att bygga ytterligare en ny och den 22 oktober 1893 invigdes den nuvarande kyrkan.