3. Ralph Rosténs samling

Ralph Rostén (1934-2020) var en väldigt duktig fotograf och hans fotoateljé och bilder från Mariehamn minns många med värme. Han var även en fantastisk musiker och sångare och försörjde sig som professionell musiker i Sverige.