Degerby

Objekt: Foto: Ålands museum, Ralph Rosténs samling
ID ÅMF-63932-2-4

Flygfoto över hamnen i Degerby på Föglö.

Byanamnet Degerby förekommer i skriftliga urkunder första gången år 1474. Föglö nämns redan i en segelledsbeskrivning 1241. Segelleden, även kallad kung Valdemars segelled, gick genom det nuvarande Kyrksundet.

Idag präglas Degerby av en för åländska förhållanden unik, nästintill stadslik bebyggelse, samt av ett antal empir- och jugendhus i trä, en arkitektur med rötter i 1800-talet och i början av 1900-talet.