Anu Tuominen

Utställning
Anu Tuominens verk med virkade grytlappar

Anu Tuominen (född 1961 i Lemi, Finland) ger nya innebörder till bortglömda, slitna och övergivna vardagsföremål som hon samlat på sig eller hittat på loppmarknader. Hon skapar konst av det alldagliga. Allt från små pennstumpar och knappar till äggkoppar och virkade grytlappar sorteras och får nya överraskande sammanhang, gärna i färgstarka kombinationer med inslag av humor och nostalgi. Den nya ordningen ger det vardagliga ett nytt visuellt skimmer där form och färg får ta över funktion. Anu Tuominen är en av Finlands mest betydande konceptkonstnärer.