Amulettring

Objekt: Amulettring
Datering: Yngre järnålder
ID ÅM 328:149

Två fragment av järnring från yngre järnålder med fyra vidhängande miniatyrhammare. Totalt ca 9 cm i diameter. Upphittat år 1958 i hus 5 på boplats Sa 14.7 i Kvarnbo-Kohagen, Saltvik. 

Även om ett par av de åländska Amulettringarna har hittats i gravkontext så kommer de flesta från boplatser och har därför anknytning till vardagliga sysslor. Det är dock svårt att säga för vad och hur dessa användes. De flesta Amulettringar som har hittats, i Mälardalsområdet i centrala Sverige, kommer nästan uteslutande från gravar där de kan antas ha placerats medvetet med ett tydligt syfte, vilket för det särskilt svårt att dra paralleller till de åländska fynden.