Kafé Kalesch

Öppettider 2024: Uppdateras senare.

Kaféet är säsongsöppet och inrymt i det gamla vagnslidret. I det inre rummet har det ursprungliga, vackra tegelgolvet tagits fram. Namnet Kalesch kommer från en vagnstyp som var vanlig på 1800-talet. En variant för transporter av varor, post och passagerare kallades för postkalesch.

 

https://www.facebook.com/kafekalesch/