Föremålen berättar

Arkeologiska undersökningar och dokumentationer har genomförts både på land och i vattnet under åren 2005-2007. Under undersökningarna hittades flera rester av de tidigare byggnaderna, en brunn, en jordkällare och hamnanläggningen med tillhörande bryggor. Flera omhändertagna föremål härstammar från sjökrogens tid och vittnar om en tid då krogen var i liv och rörelse. Föremålen förvaras idag i den arkeologiska samlingen vid Ålands museum i Mariehamn och är bra hjälpmedel för arkeologerna att datera och få mer information om det dagliga livet som skett på platsen.

Kritpipor

Delar av två kritpipor. Den vänstra pipan är en Gustav den III Revolutionspipa daterad till 1772 och visar ett tydligt monogram fram och bak. Den högra pipan är en så kallad musselpipa, på grund av den musselliknande formen på piphuvudet, som tillverkades under 1740-talet. Kritpipor är tillverkade av en särskild lera som brändes och gav ett kritliknande utseende, därav namnet. De användes till att röka tobak i och var dåtidens förbrukningsvara som användes få gånger innan de kasserades.

Kritpipor
Syntolkning: Två pipor där skaften gått av under piphuvudet. Piporna är lätt ovalformade med piphuvudets öppning vänd upp mot bild, sidan vänd mot fotografen. Den vänstra pipan har en ett gjutet monogram där halva monogrammet syns på piphuvudets sida och följer kanten runt mot baksidan. Det högra piphuvudet har en musselliknande form där fåror följer piphuvudets ovala form. De är ljusa av den vita kritan men skiftar i rostbrunt och ljus orange.

Nätsänken

Nätsänken av näver och sten som höll fiskenäten kvar under vattenytan. Nätsänket till höger är mycket likt de nätsänken som hittats på örlogsfartyget Vasa som sjönk 1628 i Stockholms inlopp. Snörningen i sänket till vänster har lösts upp och visar stenen i näverstycket

Nätsänke av näver
Syntolkning: Nätsänke av näver. Formen är triangulär där näver av björk skapar formen. Några näverremsor binds samman för att hålla stenen på plats som finns inuti näverknytet. Snöret som hållt fast näverknuten saknas och mindre mörka hål syns där snöret en gång suttit. Färgen är ljusbrun med flammiga inslag.

Porslinstallrik

En del av en fin tallrik av flintgods med välbevarad tryckt dekor. Flintgods uppfanns i England under senare delen av 1700-talet. Det finns inga stämplar på undersidan av fatet men tillverkaren har inspirerats av kinesiskt porslin där dekorationen var en mycket populär inspiration under 1800-talet.

Porslinstallrik
Syntolkning: En porslinsskärva av en större tallrik. Porslinet är vitt och motivet är tryckt i mörkbrunt. Motivet visar ett yttre band av flätmönster med insnirklade vinrankor med blad och vindruvor. Innanför bandmönstret ses nedre delen av en båt som flyter på vatten. Båten har en bananliknande form och i båten gestaltas två stiliserade sittande personer med randiga överdelar och hatt, och en tredje som står, men den ser man bara benen utav. Brottsytan på porslinsskärvan går i höjd med fören och aktern på båten.