Rödhamn som besöksmål

Från Radiofyr till besöksmål

Gårdkarlssyssla vid Rödhamn

Efter att Rödhamns radiofyr lades ner år 1970 tillsattes en tillsyningsman eller gårdskarl i syfte att se efter och underhålla byggnaderna vid Rödhamn. Paret Ingmar och Britta Sjölund hade därmed sitt hem på Rödhamn under 1970- och 1980-talet om somrarna. I övrigt livnärde sig familjen på fiske och hade en liten fiskebåt från vilken de sålde torskfiléer och rökt fisk. Säljdevisen var att kunden fick en slant tillbaka av Ingemar för varje ben som hittades i filéerna.

Kappseglingar och utflykter

Samtidigt etablerade sig Åländska segelsällskapet r.f. (ÅSS) allt mer på Rödhamn. Redan 1931 övertog föreningen Rödhamns gamla lotsstuga vilken gjordes om till övernattningsstuga för föreningsmedlemmarna. Under 1930- och 1940-talet anordnades kontinuerligt kappseglingar här ute och det tävlades om ”Rödhamnpokalen.” Intresset både för segel- och motorbåtar ökade stadigt och nöjessegling och båtliv blev sakta men säkert en fritidssysselsättning för fler än bara de förmögna. Vid Rödhamn anordnades midsommarfester och andra tillställningar för föreningsmedlemmarna och med tiden byggdes bland annat bastu, grillstuga och dansbana.

Seglarläger och klubbhamn

År 1971 började ÅSS arrangera seglarläger för barn och ungdomar vid Rödhamn varje sommar. Segling med optimistjollar blev vanligt under 1960-talet och föreningen köpte in optimistjollar för sin verksamhet. Inledningsvis deltog cirka 15 barn varje år. Deltagare och ledare bodde i tält vid hamnområdet och använde delvis de bekvämligheter som fanns vid radiofyrens tidigare boställe.

Vid den nuvarande hamnen fanns vid denna tid endast en äldre L-formad träbrygga och ett slitet båthus som tidigare använts av radiofyrsvaktarna och deras familjer. Vid hamnen fanns också ett par mindre sjöbodar, som fortfarande finns kvar, i vilken radiofyrspersonalen tidigare förvarat sina båtsaker och fiskeutrustning. I takt med att ÅSS aktiviteter på Rödhamn ökade på 1970-talet blev det svårare att få plats vid den gamla hamnbryggan. I stället anlade föreningen två flytbryggor vid en plats längre österut på Långö som fick bli ÅSS klubbhamn.

Segelbåtar och motorbåtar vid Rödhamn. Under 1940- och 1950-talet ökade intresset för segling och båtliv. Segel- och motorbåtar blev med tiden en vanlig syn vid Rödhamn.
Segelbåtar och motorbåtar vid Rödhamn. Under 1940- och 1950-talet ökade intresset för segling och båtliv. Segel- och motorbåtar blev med tiden en vanlig syn vid Rödhamn.
Foto: Elin och Volmar Karlssons samling, Ålands landskapsarkiv.

Syntolkning: Ett äldre svartvitt fotografi från troligen 1950-60-tal. Bilden är tagen från land ut mot vattnet där närliggande ö kan ses i bakgrunden. Från strandkanten sträcker sig en brygga ut i vattnet där första delen består enbart av stenar av olika storlekar, för att sedan övergå till en plankbeklädd brygga uppförd på en stenkista med liggande stockar parallellt med vattenytan. Fem båtar ligger förtöjda med fören mot bryggan sida vid sida med varandra. Båtarna är av olika modeller och tillverkade av trä med ruff och textilkapell. På bryggan finns en mörk flaska i en träställning och en hög med textilier ovanpå vad som ter sig vara en väska. I strandkanten bredvid stenbryggan ligger en öppen träeka med två åror.
Hamnmiljön vid Rödhamn tidigare och senare. Sjöbodarna och den gamla bryggan från fyrvaktarnas tid finns kvar i Rödhamns hemmahamn och miljön har fått behålla sin småskaliga karaktär.
Hamnmiljön vid Rödhamn. Sjöbodarna och den gamla bryggan från fyrvaktarnas tid finns kvar i Rödhamns hemmahamn och miljön har fått behålla sin småskaliga karaktär.
Foto: Elin och Volmar Karlssons samling, Ålands landskapsarkiv.

Syntolkning: Ett äldre svartvitt fotografi tagen från en bergsklack uppe på land snett ner mot hamnen. Hamnens form är böjd mot vänster med vatten som fyller högra delen av fotografiet. I bildens högra del i bakgrunden ses grannön. Mellan öarna finns ett smalt sund. Längs med hamnens strandlinje finns flera små bryggor och olika mindre byggnader av trä. Till höger i bild sträcker sig en L-formad större brygga ut i vattnet. Vid bryggan ligger öppen träbåt. Uppe på land ses ställningar som använts för att hänga upp fiskenät i.