Radiofyrar

I början av 1930-talet fick sjöfarten ett nytt navigationshjälpmedel när ett globalt system av radiofyrar började byggas upp.

Den första radiofyren i Finland byggdes vid Utö 1935, följd av Gråhara fyr utanför Helsingfors år 1936. Sammanlagt uppfördes 17 radiofyrar längs Finlands kuster och det var endast Rödhamn och Gråhara fyr som både var cirkulära och riktade fyrar. Gråhara radiofyr var den första i världen som hade både cirkulär och riktad utsändning. De cirkulära signalerna gick ut i alla riktningar från fyren medan den riktade signalen sändes enbart i en smal sektor längs en farled.

För att få fram sin position pejlade ett fartyg in den cirkulära radiosignalen från de närmaste radiofyrarna. Det utfördes ofta tre pejlingar vid samma tillfälle för att få en så exakt positionsbestämning som möjligt.

Systemets storhetstid blev ganska kort. Under andra världskriget utvecklades Deccasystemet (The Decca Navigator System) som var ett radionavigeringssystem för både sjö- och lufttrafik. Deccan var enklare att använda och gav exaktare positioner. Systemet spred sig snart över hela världen och kom så småningom att konkurrera ut radiofyrarna. Rödhamns radiofyr lades ner 1970 medan andra anläggningar i Finland var verksamma ända fram till 1991.

Genom att fyren på Rödhamn lades ned så tidigt kom den ”ålderdomliga” radiorörstekniken som radiosändarna var baserade på att bevaras i gott skick. Rödhamns radiofyr är troligen den enda i landet som finns bevarad med praktiskt taget komplett ursprunglig teknisk utrustning från 1930-talet.