Tekniken i maskinhuset

Utrustningen

För att kunna sända radiosignalerna på rätt sätt krävdes en stor teknisk apparat som inrymdes i maskinhuset. Praktiskt taget hela den ursprungliga utrustningen från 1937 finns bevarad här. De fyra radiomasterna och nautofonen som stod utanför maskinhuset monterades däremot ned när verksamheten vid radiofyren upphörde 1970. I maskinrummet finns två dieselmaskiner sammanbyggda med varsin likströmsgenerator, nautofonens omformare, kylvattentankar och kontrolltavlor för kraftförsörjningen. Ackumulatorrummet var tidigare fyllt med batterier men dessa avlägsnades när fyren lades ner. I radiorummet finns en radiotelefon, sändarstativ för radiofyren och tilläggsutrustning för antennanpassning.

Maskinhusets rumsinteriör
Radiofyrens maskinhus.
​​​​​​Formgivning: Elin Nyman, E Nyman design.

Syntolkning: En grafisk utformad planritning av maskinhuset. Huset är fyrkantigt och indelat i flera olika rum med olika funktioner. Det största rummet, maskinrummet, utgör halva byggnaden till vänster och har flera olika typer av inredning. Den högra delen av huset består av en korridor i mitten som omgärdas av tre rum av olika storlekar. Ackumulatorrummet längst upp till höger som tidigare huserat batterier, är idag utställningsrum. I nedre högra delen finns radiorummet med kontrollpanelen, ett mindre pannrum samt trappan upp till övre våningen. Ingången till huset är mitt på husgaveln på höger sidan. Huset har även fönsteröppningar.