Nautofonen

Utanför maskinhuset stod fyra radiomaster förenade av trådar som dels bildade en ramantenn, dels en huvudantenn. Från ramantennen sändes den riktade radiosignalen och från huvudantennen den cirkulära signalen.

Nedanför maskinhuset stod den stora nautofonen - eller varningssirenen - som bestod av åtta högtalare vända i samma riktning som den riktade radiosignalen sändes. Ljudsignalen var så kraftig att den hördes över stora delar av Lemland och den omkringliggande skärgården. Under tjocka, det vill säga mycket tjock dimma, gavs mistsignaler varje minut. Först en fem sekunder lång signal som användes vid fartygens avståndsbestämning och efter 25 sekunders tystnad kom tre signaler, vardera tre sekunder långa och skilda från varandra av en paus på en sekund.

Radiofyrens maskinhus med nautofonen
Radiofyrens maskinhus med nautofonen på 1950-talet.
Foto: Ålands museum

Syntolkning: Ett svartvitt fotografi taget från en lägre position upp mot byggnaden. Byggnaden står på det kala berget och bakgrunden är en ljus himmel som skapar en stark kontrast till det mörkare berget. Till vänster om byggnaden finns en korsformig antenn, högre än husets taknock. Vid husets högra hörn finns en hög mörk mast, mer än dubbelt så hög som huset. Snett framför, ned till höger, står en stor högtalare på en ställning monterad i berget. Högtalarkonstruktionen är lång och rektangulär och står lodrätt upp och börjar ett par meter från berget. Den är indelad i tre lodräta sektioner med mörare färg i de två yttre delarna och vit färg i mitten. I det mittersta vita fältet finns 8 runda hål som är högtalare.