Rödhamns radiofyr

Radiofyren på Rödhamn

Bebyggelsen med de karakteristiska vita husen på Rödhamns huvudö Långö har sedan 1937 varit det synligaste landmärket vid Lemlandkusten för alla de sjöfarare som passerat ute på Rödhamnsfjärden. Husen är minnen av den radiofyr som var verksam här mellan åren 1937 -1970.

När radiofyren byggdes var teknologin i radiofyrar det allra senaste navigationssystemet till sjöss. Innan hade sjöfararna i stort sett varit beroende av navigatörers synförmåga att upptäcka båkar, sjömärken och olika typ av ljusfyrar. När möjligheten kom att använda radiosignaler för att vägleda fartyg innebar det att de kunde bestämma sin position även vid dålig sikt, då det inte gick att urskilja vare sig landkonturer eller ljusfyrar.

Radiofyren byggdes främst för att fungera som vägvisare för de fartyg som kom in från Ålands hav vid Nyhamns lotsstation och gick vidare i farleden mot Rödhamn och Ledsund. Havet utanför Nyhamn är förrädiskt eftersom det finns ett stort och mycket kraftigt magnetiskt störningsfält som sjöfarande var tvungna att passera innan de kunde få lotshjälp vid Nyhamns lotsstation. Eftersom det var riskabelt att navigera efter kompassen fanns ett stort behov av säkrare navigationssystem.

Före installationen av det nya systemet utfördes över 500 mätningar av området utanför Nyhamn för att säkerställa att det magnetiska störningsfältet inte inverkade på radiovågornas riktningar. Som ett komplement till radiosignalerna sändes det även ut ljudsignaler med en stor nautofon eller mistlur.

Rödhamnsöarna med de karakteristiska byggnaderna
Rödhamnsöarna med Långö, Rödö och Gloskär.
Foto: Brage Jansson

Syntolkning: Bild tagen med drönare snett ned över rödhamnsöarna. Det en solig, vacker och stilla dag. Vattnet är mörkblått med ljusgröna kanter längs strandlinjen. Öarna är relativt karga med grönskade träd och låga buskar. Bergsklipporna är ljusröda mot vattnet och övergår till mörkare längre upp på land. På den största ön närmast i bild ses vitmålade byggnader med röda och metallsilvriga tak, en rödgrusad stig som leder ner mot andra sidan av ön och några stora sjömärken utplacerade på ön. Sjömärkena är stora stående rektangulära tavlor som är röda med ett lodrätt brett gult band i mitten.