Rödhamns gästhamn

Gästhamn och hamnvärdar

År 1995 började ÅSS arrendera hela Långö och alla dess byggnader. Föreningens klubbhamn flyttades nu tillbaka till sin nuvarande plats vid Rödhamns hemmahamn. Gästhamnen byggdes 1996 och det anställdes hamnvärdar. Det första året huserade hamnkontoret i en del av den gamla sjöboden där det också startades upp en småskalig caféverksamhet. I inte mycket mer än en skrubb serverades kaffe samt hembakad kardemummakaka. En flagga visade när caféet var öppet. En av de gamla fyrvaktarlägenheterna gjordes om till värdbostad och på den vedeldade spisen bakas sedan dess färskt bröd och bullar som körs direkt ut till båtarna med skottkärra. Leveranserna av färskt bröd, med den aktuella sjöväderleksrapporten skriven på brödpåsen, blev snabbt populära. År 1997 ersattes fyrvaktarnas gamla båthus med ett nytt kombinerat båthus och hamnkontor.

Hamnvärden Anette Gustafsson har under somrarna på Rödhamn, i den mån tiden tillåtit, kombinerat värdskapet med sitt konstnärskap. Skärgårdslandskapet och livet vid Rödhamn har fått stå motiv och inspirerat till många av hennes akvarellmålningar som sedan 1990-talet också ställts ut i hamnkontoret.

Rödhamns gästhamn
Karta över Långö och gästhamnens byggnader och platser.
Formgivning: Elin Nyman, E Nyman design.

Syntolkning: En grafisk karta av Långö med en bredare strandlinjekontur i orange och höjdkurvor av tunna linjer i ljusgrått. Kartan visar hamnområdet med de olika byggnaderna och bryggor, stigen upp till radiofyren där även fyrvaktarbostäderna med tillhörande ekonomibyggnader är utmärkta, samt stigen som leder upp till den utmärkta lotsstugan.

Utveckling under 2000-talet

Kring år 2000 renoverades radiofyren och öppnades år 2001 som ett museum. Finska staten lämnade helt över sina anläggningar på Rödhamn till landskapet Åland år 2003, varpå ett 25-årigt arrendeavtal upprättades med ÅSS. Sedan dess har verksamheten och bebyggelsemiljön i hamnområdet succesivt utvecklats. En ny bastu uppfördes år 2007 och året därpå byggdes caféet ut. De gamla övernattningsstugorna brändes ner och förnyades år 2015 och genom talkoarbete uppfördes en terrass vid grillpaviljongen. Under åren 2018 - 2019 bands gästhamnens bryggor ihop med en träspång längs stranden, vilken nu löper från hamnkontoret längs hela gästhamnen. Först år 2018 drogs en vattenledning till ön och 2020 kunde ett nytt servicehus byggas med dusch och köksfunktioner. Även solceller installerades och det blev äntligen möjligt med elektricitet i caféet och hamnkontoret som nu även byggdes om för att inrymma fler sittplatser. Rödhamn har under 2000-talet utvecklats till ett populärt besöksmål. År 1996 hade gästhamnen cirka 500 - 600 gästnätter. Säsongen 2023 var antalet uppe i cirka 2400 och Rödhamn röstades fram till Årets gästhamn i Finland.

En brukshamn för några få har blivit en gästhamn för tusentals besökare.
En brukshamn för några få har blivit en gästhamn för tusentals besökare.
Foto: Brage Jansson.

Syntolkning: Ett fotografi taget med drönare snett ner över Långö med gästhamnen närmast i bild med bryggor och byggnader, och radiofyren längst bort i bakgrunden. Det är en solig, klar och stilla dag och vattnet är klart, så att man till och med kan se konturerna av sjöbottnen. Ön är relativt karg med växtlighet av låga enar och högre barr- och lövträd utspritt var stans i området. I vattnet framför gästhamnen och mellan bryggorna ligger fyra ljusröda förtöjningsbojar. Mitt i bild, längs hamnkajen ligger en vit segelbåt. Byggnaderna i hamnområdet är rödmålade med svarta tak och de flesta har vita fönsterfoder, medans fyrvaktarbostäderna i bakgrunden är vitmålade med tegelröda tak.