Radiorummet

kontrollpanelen i radioummet
Syntolkning: En stiliserad förenklad grafisk bild av kontrollpaneler i radiorummet i ljusgrönt med svarta konturer och detaljer. Kontrollpanelen består av fyra rektangulärt stående skåpsektioner med olika funktioner. Det finns en telefonlur hängandes till vänster, flera olika små rund mätarfönster som visar olika värden, knappar, reglage och högtalarfält som ses som små prickiga stående romber på rad.

I radiorummet finns från vänster en radiotelefon, ett dubbelt sändarstativ för radiofyren och tilläggsutrustning för antennanpassning.

I skåp I finns överst en radiotelefon av märket Star Radio som kommunicerade inom kustbandet. Med den kunde fyrpersonalen bland annat tala med de fartyg som passerade Rödhamn. Under radiotelefonen finns radiomottagare och högtalare. På bilden är radiomottagaren bortmonterad.

Skåp II och III är fyrens radiosändare som är nästan identiskt lika. Radiosändaren levererades av den svenska firman AGA Baltic. Vardera sändare, som kan betecknas som telegrafisändare, producerade ett av de två morsetecken som sändes ut från radioantennerna. Om mottagaren befann sig på styrbords sida om farleden hördes morsesignalen . – (A) och på babords sida hördes – . (N). De två morsetecknen kompletterade varandra så att de smälte ihop till en jämn ton när mottagaren befann sig inom den 17 gradiga sektor som kustlinjen utgjorde. Uppe på skåp II och III finns varsin liten instrumentlåda som är delar av den så kallade antennavstämningsenheten som skulle sköta om att radiosändarna och antennerna var rätt inställda.

Skåp IV innehåller huvuddelen av avstämningsenheten. De två små apparaterna på bordet vid fönstret, och på väggen vänster om fönstret, är så kallade teckengivare som styrde eller producerade de tecken som radiosändaren och nautofonen sände ut. Apparaten på bordet är en äldre version med kamskivor som drevs från en tillhörande kronometer. Kamskivorna styrde kontakter som i sin tur styrde sändarna. På apparaten kunde personalen ställa in vilken signal som skulle sändas. Bordsapparaten ersattes på 1960-talet av den moderna transistorapparaten på väggen.

kontroll
Kontrollpanelen i Radiorummet.
Foto: Elin och Volmar Karlssons samling, Ålands landskapsarkiv.

Syntolkning: Ett äldre svartvitt fotografi taget snett från höger där tre av kontrollpanelens skåp ses. I höger i bild står en okänd medelålders man iklädd mörkgrå kavajrock, svarta byxor med hög midja och vit skjorta instucken i byxorna. Mannen bär en tidstypisk platt skärmmössa. Med vänster hand vrider han på en knapp på kontrollpanelen och höger hand är instucken i högra byxfickan. Den vita skjortan syns i ärmslutet. Han tittar nästan in i kameran och har ett avslappnat neutralt ansiktsuttryck. Mannen är renrakad.