Förvaring av museitextilier

Museitextilier behöver förvaras i stabilt klimat. Den relativa fuktigheten (RH) borde ligga mellan 40–60 %. Om det är för torrt, RH under 40 %, finns risk att materialet torkar ut och det förorsakar bristningar i textilierna. Om det åter är för fuktigt, RH över 60 %, finns det risk för att materialet möglar. Fuktigt klimat är även gynnsam för skadeinsekter. 

Förvaringsmaterialen behöver vara syrafria och inte avge skadliga ämnen. Textilierna behöver också skyddas från ljus och damm. Ofta behöver textilier stödas på olika sätt under förvaringen. Till exempel klädesplagg stöds med syrafritt silkespapper för att behålla sin form. Stora, platta textilier, som till exempel lakan och täcken, behöver rullas för att undvika vikveck, som kan leda till bristningar i tyget senare.

Ryor förvaras i så kallade ryalådor, där de får ligga plant.

Dräktöverdel stödd med silkespapper i en låda:

rutig dräktöverdel stödd med silkespapper i en låda

Täcken rullade på syrafria papprör med silkespapper:

förvaring av rullade täcken

 Ryor förvaras i ryalådor:

ryor i ryalådor