3D-digitalisering av textilt kulturarv

3D-digitalisering är ett sätt att tillgängliggöra textilt kulturarv. Museitextilier kan vara mycket sköra och en digital ”tvilling” är ett tryggt sätt att tillgängliggöra dem. Publicerade 3D-modeller kan man titta på oberoende av tid och plats samt att vrida och vända på dem hur man vill. 3D-digitaliserade museitextilier är också lätt att använda i olika typer av utställningar liksom i digitala publikationer.

3D-modell av arkeologisk textilfragment ÅM 345:31, skärmurklipp i Sketchfab:

3D-digitaliserad textilfragment

 

Metoden vi använder för 3D-digitalisering är fotogrammetri. Man tar flera bilder av objektet från olika vinklar så att fotona överlappar varandra. Fotona bearbetas sedan av en programvara som identifierar delade punkter i fotona och utifrån dessa skapas sedan en 3D-modell.

För nuvarande använder vi programmet RealityCapture för 3D-modellering och 3D-modellerna laddar vi sedan upp till vårt konto på 3D-plattformen Sketchfab.

I fotogrammetri använder vi samma utrustning som vid fotograferingen av arkeologiska fynd. För 3D-digitalisering av mindre fynd använder vi ljustält. Vi fotograferar med en kamera av märket Nikon D5600 med 18–55 mm objektiv.

Kameran står på ett stativ av märket Manfrotto 055, som har kulhuvud och en fällbar mittpelare. Föremålet fotograferas på en snurrplatta av märket Com Xim MT200RUWSL20 som fungerar med fjärrkontroll och kan synkroniseras med kameran. Detta underlättar arbetet mycket. Belysningen med LED-dagsljuslampor är monterade utanför tältet.

Vår 3D-station:

vår station för 3D-digitalisering

För bildhantering och 3D-digitalisering har vi en kraftfull dator. Vi använder Adobe Photoshop Elementary för bildhanteringen och fotograferar i Raw-format och bearbetar fotona först i Camera Raw. Sedan justeras vitbalansen med gråkortet i det första fotot och gör ofta bilderna lite ljusare. När bilderna är färdiga, sparas de i JPG-format med bildupplösning 300 dpi.

Vi bearbetar fotona enligt YouTube-videor för 3D-modellering med programmet RealityCapture. Vi brukar inte använda andra program för 3D-modellering utan överför modellen direkt till Sketchfab. Till exempel tog sidenmössan ÅM 353:1415 enligt RealityCapture 16 minuter och 18 sekunder att skapa. I verkligheten tog det mycket längre tid eftersom flera försök gjordes.

3D-modellering av sidenmössa ÅM 353:1415, skärmurklipp i RealityCapture:

3D-modellering i RealityCapture

3D-digitalisering av textilier är en utmaning, men inte en omöjlig sådan. Det flexibla tygmaterialet gör det svårare att 3D-digitalisera. Om tyget rör sig vid fotograferingen misslyckas 3-modellen. Det har hänt några gånger, men då behöver man bara fotografera om textilen.

Ibland har inte programmet hittat gemensamma punkter i fotona och 3D-modellen har misslyckats. Då lönar det sig att göra ett nytt försök och därefter kontrollera bilderna. Kanske behöver man fotografera några bilder till eller testa något annat 3D-modelleringsprogram.

Sketchfab är en publiceringsplattform för 3D-modeller

Vi har en gratis version och den begränsar våra publiceringsmöjligheter. Till exempel kan vi bara publicera lågupplösta modeller. Av den anledningen lider modellernas detaljnoggrannhet något. Detta märks bland annat på textilernas yta. Versionen täcker våra behov för tillfället och den uppgraderas vid behov.

Vi kan göra högupplösta modeller av våra foton senare om intresset för användning av 3D-modeller visar sig växa på museet. Alla våra 3D-modeller är öppna för fri användning och nedladdning.

Våra 3D-digitaliserade textilier på Sketchfab:

3D-digitaliserade textilier