Rengöring

Smutsiga museitextilier behöver rengöras eftersom smuts förorsakar materialnedbryning och lockar även skadeinsekter. Smutsiga textilier möglar också lätt vid fuktiga klimatförhållanden. Ytlig rengöring av museets textilier sker oftast genom dammsugning. Dammsugaren ska ha textilmunstycke och reglerbar sug. Dammsugaren behöver suga tillräckligt mycket så att ytlig smuts lossar men utan att skada textilen. Sköra textilier dammsuger man genom ett finmaskigt nät.

Våtrengöring

Ytlig rengöring räcker inte alltid och textilierna behöver då våtrengöras. Den medför alltid en risk för åldrade textilier och man behöver varje gång överväga noga om det verkligen behövs. Textilen kan krympa eller deformeras i vatten. Färgerna är inte heller alltid tvättäkta och det kan leda till färgblödning och missfärgning. Trots riskerna har våtrengöring sina fördelar. Sura nedbrytningsprodukter och smuts avlägsnas, vilket kan leda till neutralisering av textilmaterialen och bromsa nedbrytningen. Fibrerna brukar också slappna av vid våtrengöring, vilket kan återge en del av materialets flexibilitet.

Museala textilier våtrengörs liggande i tvättmedelslösning i ett tvättbord. Neutralt tvättmedel utan parfymer och optiska vitmedel används. Textilierna bearbetas mekaniskt med odlad natursvamp. Efter tvätt sköljs textilierna i flera omgångar tills de är fria från tvättmedlet. Textilierna sköljs sist med avjoniserat vatten. Textilierna får lufttorka på tvättbordet eftersom museala textilierna inte kan torkas hängande.

Dammsugning:

dammsugning av röd kalkduk genom nät

Våtrengöring:

våtrengöring av Ålands flagga

 Torkning:

torkning av rosa underbyxor på tvättbordet