Dokumentering

Dokumentering är mycket viktig del av konservering eftersom det är allt som återstår efter textilens bortgång. Den innefattar både analyser av textilen och sammanställning av metoder och material som använts vid konservering.

Fiberanalys genom mikroskopering:

mikroskop med kamera

Måttagning och skadekartering:

måttagning av nattlinne

 Undersökning av materialets kemiska tillstånd genom pH-mätning:

pH-mätning