Svensböledagboken

Svensböledagboken

I år är det 170 år sedan Bomarsunds fästning föll . Vi vill uppmärksamma det genom att sätta fokus på Bomarsund som en kulturell mötesplats och även lyfta fram människorna som levde i och runt fästningsområdet.

En röst från årtiondena före fästningens fall är Svensböledagboken.

Denna dagbok som består av korta minnesanteckningar skrevs mellan åren 1821-1846 av bonden Johan Eric Lindström i Svensböle, Sund. Här ges en inblick i hur ålänningarna i Bomarsunds skugga levde under början av 1800-talet, då fästningen växte fram. Lindström hade flera interaktioner med Bomarsund och dess invånare, möten som skymtar fram på dagsbokens rader.

Under året kommer vi att publicera utdrag ur Svensböledagboken här, på Facebook och Instagram.

*****

14.1.1834

Den 14 dito börja vi tjör björkved till Bomarsund, 6 ½ famn* å 6:Rub.**

 

*Som med de flesta äldre måttenheter är måttet famn inte helt precist, då det kunde variera från ort till ort och, när det gäller ved, även beroende på träslag och kapning. Om man räknar volymen utifrån att en famn är 6x6x6 fot, ger det 5,65 kubikmeter per famn, totalt nästan 37 kubikmeter.

** För 6 rubel kunde man år 1834 köpa drygt en tunna potatis på torget i Helsingfors

*****

Ur Svensböledagboken 24.1.1845

Den 24 Sluta vi köra Björkveden till Postmästar Lundeqvist* 5 famnar à 4.50 k.

*Johan Fredrik Lundeqvist (född 1803 i Lumparland och död 1853 i Vichtis) var föreståndare i postkontoret i Kastelholm 1835-1842 och i Skarpans och Mångstekta 1842-1853.

 

****

Ur Svensböledagboken 28.1.1844

Den 28 var jag till Bomarsunds Kyrka* och hörde Pastor Hjort för första gången Predika.

*Detta var den evangelisk-lutherska kyrkan i Bomarsund. Från 1844 hade den tillfälligt sina lokaler i ett av fästningens valv.

 

******