Försvarstornen

Tolv runda försvarstorn planerades i Bomarsund men bara tre av dem hann byggas.

Tornen på Prästö och Notviksudden byggdes för att skydda fästningen från ett flottanfall norrifrån. Det tredje tornet, Brännklintstornet, ingick i försvarsgördeln.

Eftersom Brännklintstornet exploderade under själva anfallet blev det inte senare systematiskt sprängt, som är fallet med Prästötornet och Notvikstornet. Här kan du därför hitta den bäst bevarade fasaden i hela området.