Begravningsplatserna på Prästö

Prästö har fått benämningen ”De dödas ö” eftersom sex begravningsplatser för fem religioner anlades här. Den första byggdes för rysk-ortodoxa på öns nordvästra sida.

När arbetet med fästningsbygget kom i gång och befolkningsmängden ökade byggde man också fler begravningsplatser.  Dels en judisk och en muslimsk men också nya och större för rysk-ortodoxa, lutheraner och katoliker på öns östra sida.

De stora murarna och de vidsträckte inhägnade ytorna visar att ryssarna planerade stanna i Bomarsund under en lång tid.

I dag kan du besöka begravningsplatserna om du går vandringsstigen på Prästö.