Samhället

Kring Bomarsunds fästning växte ett samhälle upp där både militärer och civila levde och byggde hus i Skarpans, Förstaden och på Prästö.

Bebyggelsen i Nya Skarpans och Förstaden ordnades efter raka gator och regelrätta tomtgränser. Här bodde familjer med barn. En skola grundades och sällskapslivet blev känt över hela Åland.

… vid Bomarsunds fästning fördes ett lif efter stora världens mönster… Hit samlades Ålands ståndspersoner till baler och fester.

Handeln viktig

Handelsmännen var en stor och viktig grupp i samhället. De hade kontrakt med militären om att förse olika delar av garnisonen med förnödenheter. Ålands första handelsbodar öppnades i Bomarsund och på andra ställen på Åland där truppförband var förlagda.

När fästningen anfölls på sommaren 1854 brände försvararna ner hela träbebyggelsen kring fästningen.