Kommendantkansliet

Tanken var att Bomarsund även skulle bli ett administrativt centrum för Åland.

Arbetet påbörjades genom att man uppförde kommendantkansliet som i storlek och utseende liknade post- och tullhuset i Eckerö.

Kommendantkansliet och flera andra myndighetsbyggnader planerades kring ett stort torg tillsammans med en ortodox kyrka. Torget med bebyggelse hade liknat Senatstorget i Helsingfors, om än i mindre skala.