Bomarsunds fästningsruin

Med anledning av den nya besökscentret i Bomarsund kommer vi att presentera fynd från Bomarsundsområdet kontinuerligt under våren 2022.