Bomarsund

Bomarsunds fästning var en gång i tiden Ålands mest magnifika byggnadsverk. Fästningen uppfördes av den ryska krigsmakten som en viktig utpost mot väster. 

Under Krimkriget år 1854 förstördes fästningen, men än i dag vittnar lämningarna om ett storskaligt befästningsområde med imponerande visioner. Utspridda i landskapet finns även spår från bostadsområden och begravningsplatser. 

Bomarsund ligger strategiskt på gränsen mellan fasta Åland och den nordöstra skärgården. Det var efter freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland med Åland tillföll Ryssland, som de ryska planerna för Bomarsund började.

I dag kan du besöka det historiskt intressanta området och Bomarsundsruinerna året runt. 

Nytt besökscenter

I juni 2022 öppnar Bomarsunds besökscenter. Besökare kan förvänta sig en helt ny upplevelse av den historiska platsen och en komplett ny utställning håller som bäst på att ta form.