Bomarsunds besökscenter

I juni 2022 öppnar Bomarsunds besökscenter sina dörrar för allmänheten. Här kan du själv göra nya upptäckter bland ruinerna av den en gång mäktiga fästningen. 

År 2020 fattade Ålands landskapsregering beslut om att bygga ett besökscenter i Bomarsund. Besökscentret med tillhörande utställning och servicefunktion öppnar sina dörrar i juni 2022 och blir därmed en portal till hela området.

Här kommer du att hitta berättelser om Bomarsunds historia och få inspiration till att själv göra upptäckter bland ruinerna av den en gång mäktiga fästningen.

Arkitekturen

Besökscentret är ritat av arkitekten Daniel Andersson (Fastighetsverket). Byggnadens placering och val av material hämtar inspiration från det historiska området och från händelser i fästningens historia. Det moderna formspråket skapar förväntningar hos besökaren och den luftiga interiören erbjuder en spännande utställningsmiljö med fina utsikter över ruinerna och havet.

Basutställningen

Utställningen är producerad av Produktionsbolaget MYT AB, som låter de tysta ruinerna få en berättarröst. Lyssna och du hör musik från en midsommardans, sen drunknar allt i kanonernas dundrande.

Som besökare blir du lotsad genom en historia som börjar med att Peter den Store grundar Sankt Petersburg och drömmer om att göra Ryssland till ett världsomfattande imperium. Hjärtat i utställningen är berättelsen om hur Åland och Bomarsund blev en del av de ryska planerna, och hur ålänningarna sögs in i en värld av nya och kraftiga upplevelser.