Om forskarbesök i samlingen

Amber Roy Berättar om forskning på stenyxor. (2023) Postdoktor Amber Roy vid Stockholms universitet berättar om sitt forskningsprojekt, forskningsmetoderna hon använder och vad för information man kan få ut av att studera stenyxor från stenåldern. Tre stenyxor ur samlingen ingår i hennes forskningsprojekt.

Marcus Frid berättar om fågelben i gravar från yngre järnåldern (2023) Doktorand Marcus Frid vid Stockholms universitet doktorerar i osteologi, alltså läran om ben från både djur och människor. Han studerar specifikt vilka fåglar man hittar i kremeringsgravarna från yngre järnåldern och berättar för er vad han har hittat och vad han tror det betyder.