Den marinarkeologiska samlingen

Många föremål i den marinarkeologiska samlingen har hittats av dykare, fiskare och privatpersoner. Andra är resultat av marinarkeologiska undersökningar. Samlingen innehåller en stor blandning från till exempel vrakdelar, husgeråd och ankaren till livboj, signalpistol och plåtmynt. Idag utökas samlingen inte lika snabbt eftersom varje nytt föremål endast tas emot efter noggrant övervägande av den samlingsansvarige vid museet.

Fyndlåda innehållande marinarkeologiska föremål i centralmagasinet
Syntolkning: en låg trälåda i föremålsmagasinet innehållande marinarkeologiska föremål av olika typer. I lådan kan ses bland annat en terrakottaröd tegelsten, djurben, en flammig tekanna med beläggning, bemålade porslinsbitar med blommönster, drejade krukor av rödgods och nedre delen av ett trasigt ljust stengodskrus. 

Samlingen består av flera hundra föremål av många olika material, exempelvis kork, metall, keramik, glas, och trä. Materialen kräver olika sorts vård. Föremålskonservering, som i många fall är både kostsam och utmanande, genomför enligt behov. Vissa åtgärder, som till exempel enkel rengöring och frysning, kan vi göra här på museet. Svårare fall skickas till specialister. Vattendränkt organiskt material är särskilt känsligt för miljöombyte. Ska det bevaras i torr miljö krävs speciella konserveringsinsatser. 

I svåra fall avvaktar forskarna i stället på att konserveringsmetoderna ska bli bättre. Det finns till exempel fortfarande ingen bra metod för konservering av kork. Konservering är både tids- och kostnadskrävande. Föremål tillverkade av flera olika material, till exempel trä och metall, måste genomgå flera behandlingar.

Det kan ta flera år innan ett föremål är konserverat. Ibland finns inte heller någon lämplig metod över huvud taget.  Då blir det en kamp mot klockan eftersom nedbrytningsprocesserna pågår dagligen.

 

Kylskåp innehållande mörka glasburkar som innehåller champagnekorkar lagrade i 70% etanollösning.
Syntolkning: Ett fotografi taget in i ett kylskåp där många mörka glasburkar är utplacerade på flera av hyllplanen. Glasburkarna innehåller champagnekorkar från champagnegaleasens flaskor och korkarna förvaras i en 70 % etanollösning.