Vrak i åländska vatten

I den åländska skärgården, speciellt i de västra och södra delarna, finns verkliga skeppskyrkogårdar med hundratals förlisningar enbart under de senaste 200 åren. Antalet kända vrak ökar snabbt idag.

SMS Hindenburg

SMS Hindenburg ingick i den tyska interventionsflottan, som kom till Finland under befälhavaren, amiral Meurer våren 1918. Avsikten var att säkra Åland som en bas för fortsatt verksamhet mot revolutionära ryska och finska styrkor och att hålla transportvägen till västra Finland öppen. Isbrytaren eskorterade den 9 mars ett fraktfartyg ut på öppet vatten då den gick på en fastfrusen mina (förmodligen tysk).  Hindenburg sjönk snabbt och olyckan krävde tre dödsfall och fem sårade. Vraket glömdes sedan mer eller mindre bort fram till sommaren 1995 då två dykare återupptäckte det.

Hindenburg

Plus

Natten mellan den 13 och 14 december 1933 rådde extremt dåliga väderförhållanden sydväst om Åland. Då ingen lots fanns tillgänglig vid Kobba klintar beslöt sig kaptenen på barkskeppet Plus för att försöka segla in till Mariehamn på egen hand. Plötsligt doldes navigeringsfyren av en snöby. Fartyget drev ur kurs och klockan halv tre grundstötte det på en klippa vid Tvibenan. Besättningen försökte kasta ankar, men barken sjönk snabbt. Av en besättning på 16 män överlevde endast fyra olyckan.

Plus i Västra hamnen
Plus, Mozart och Fred i Västra hamnen i Mariehamn cirka 1930-tal.

Leo

Skonertskeppet Leo byggdes år 1870 i Sideby. Det lyckosamma fartyget seglade till största delen i fraktfart på England och Frankrike. Efter en nästan en trettioårig karriär slopades Leo år 1898. Vraket, som ligger i Lumparsund, är idag synligt ovan vattenytan till drygt en tredjedel av sin längd. Galjonsfiguren finns bevarad på Ålands Sjöfartsmuseum.

Leo i Lumparsund

Rotterdam

En brigg, troligen Rotterdam, sjönk under en storm nära ön Finbo, norr om Eckerö, den 18 september 1891 och hela manskapet omkom. Fartyget, som hamnade i en nordvästlig storm, observerades enligt lokaltidningen Åland av flera personer.  Briggen styrde mot Finbo då det plötsligt försvann ur sikte. Efter cirka sex timmar åkte några fiskare ut för att söka överlevande. Men endast vrakgods hittades i den närliggande skärgården. Fartygets identitet har förblivit oklar än idag.  

Briggen