Om arkeologiska utgrävningar

Bartsgårda i Finström, en plats med lång historia och spännande fynd! (2023) Biträdande professor Kristin Ilves berättar om Helsingfors universitets seminariegrävningar som genomförts på den boplatsen som sträcker sig från järnåldern in till medeltid. Ny intressant information och spännande fynd presenteras. Obs! ljudkvalitén kan upplevas som störande på grund av brus av vinden.

Amatörarkeologisk utgrävning av en stenåldersboplats i Geta. (2022) Projektledare FM Jan Fast och några deltagare berättar om utgrävningen 2022.