Högskolepraktik

Är du är intresserad av högskolepraktik vid den arkeologiska samlingen, eller i kombination med de andra samlingarna, på museet är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan ta emot högskolepraktikanter lite beroende på tillgängliga resurser, vad för inriktning du har på utbildningen och vad för slags praktik som efterfrågas. Är du intresserad av arkeologi kopplat till myndighetsutövning, inventering och handläggning av ärenden hänvisar vi till våra kollegor på Kulturbyrån.

I dagsläget avlönar vi inte högskolepraktikanter, men det finns möjligheter till betald AMS-högskolepraktik genom att kontakta Ålands arbetsmarknad- och studieservicemyndighet (AMS). Mer information om högskolepraktik genom AMS hittar du här.

Om du inte uppfyller kraven för en AMS-högskolepraktikplats behöver du ordna finansiering på egen hand. Museet har inte heller möjlighet att ordna boende under din praktikperiod.