Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Alla föremål

Visar 721 - 740 av 791 föremål.
filifjonkor

Tove Jansson

”Gör någonting med vilda klippor, varför inte en hysterisk filifjonka, sjöodjur och förresten precis vad som helst…”...
trefotsgryta

Trefotsgryta

Trefotsgryta av rödgods funnen av dykarna P O Jansson och Ekestrand sommaren 1960 utanför ön Korsö, Järsö, i Lemland. ...
Trålaren Sonja på torskfiske

Trålaren Sonja

Trålaren Sonja på torskfiske ute på Östersjön. Okänd fiskare. De första människorna som kom till Åland för över 6000 år...
Trålbåtar i Korrviks hamn

Trålbåtar i Korrviks hamn

Trålbåtar i Korrviks hamn, Mariehamn. På Åland finns endast en utsedd hamn, Korrvik, för landning av större...
Trålfiske utanför Åland

Trålfiske

Trålfiske. Okända åländska fiskare. Trål är det vanligast förekommande fiskeredskapet vid kommersiellt fiske och står...
Träornament

Träornament

Ornamentdetalj av trä som sannolikt är ett ändstycke av ett låringsornament. Föremålet uppges ha hittats invid ett vrak...
Tunnelbygge vid Färjsundet, Saltvik

Tunnelbygge vid Färjsundet

Tunnelbygge vid Färjsundet, Saltvik. Sundet delar landskapet i en västlig och en östlig del. På den västra sidan reser...
verk av Ture Bengtz

Ture Bengtz

Under 2021 mottog Ålands konstmuseum en stor donation av Ture Bengtz, sammanlagt 21 verk. Donationen omfattar både...
TV-piraten på Åland

TV-piraten

”TV-piraten” Anton Kalmer, som satte upp en piratsändare i Mariehamns vattentorn 1964. Han satte upp sändaren efter att...
Två unga fotografer

Två unga fotografer

Två unga åländska fotografer, Ralph och Folke Rostén. Ralph (1934-2020) var en väldigt duktig fotograf och hans...