Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Alla föremål

Visar 781 - 791 av 791 föremål.
Ålands Aktiebank

Ålands Aktiebank

Ålands Aktiebank, någon gång på 1960-talet. Okänd personal och kunder. Banken grundades redan 1919 av dåtida åländska...
Ålands Bolldistrikt

Ålands Bolldistrikt

Ålands Bolldistrikt. Okänt vilket år bilden togs, eller i vilket sammanhang. Stående från vänster: Edgar Johansson,...
Ålands kraftverksbolag i Mariehamn

Ålands kraftverksbolag

Ålands kraftverksbolag. Mariehamns Energi inledde sin verksamhet år 1977, då man placerades en oljeeldad 2 + 2 MW...
Ålands lyceum i Mariehamn

Ålands lyceum

Vy mot Ålands lyceum från Nygatan, Mariehamn. Den äldsta delen av Ålands lyceums byggnad ritades av arkitekten Johan...
Ålands största äppelträd

Ålands största äppelträd

Kalskärs Axel och hans fru Kristina. I bakgrunden står vad som då ansågs vara Ålands största äppelträd. Axel uppges ha...
Ålands-Rut

Ålands-Rut

Rut Lindfors visar upp julstugan på Jan Karlsgården, Kastelholm, Sund. Ålands-Rut, som hon brukade kallas utanför...
Ålandsfärjan i Västerhamnen

Ålandsfärjan i Västerhamnen

Bilar backar av Ålandsfärjan i Västerhamnen, Mariehamn. Längre norrut i hamnen ligger Gamla tullhuset och ÅSS gästhamn...
Äppelplockning på Åland

Äppelplockning

Anna Hyväri från Haraldsby, Saltvik, visar sina nyplockade äppel. Förutsättningarna för äppelodling är goda på Åland. I...
verk av Elin Danielson-Gambogi

Önningebykolonisterna

Övernäs skola i Mariehamn

Övernäs skola

Övernäs folkskola i Mariehamn, vy från sydväst, Skolgatan, Neptunigatan. Okänt vilket år bilden togs. Övernäs skola var...