Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Alla föremål

Visar 741 - 760 av 791 föremål.
Tärning av ben
Ungdomsgården Uncan i Mariehamn

Uncan

Ungdomsgården, Uncan, intill Sankt Görans kyrka i Mariehamn. Där kan man prova på olika fritidsaktiviteter som schack,...
Varningsskylt i skogen

Varningsskylt

Varningsskylt i skogen, Geta. På skylten står det: Privat åmråde. Skada ej träd å buskar. Detta är särskilt för dig. "...
Vattenprovtagning

Vattenprovtagning

Provtagningen förbereds av professor Bo-Jungar Wikgren. Det var professor Wikgren som såg till att ett samarbete mellan...
Vedskuta i Färjsundet

Vedskuta

Vedskuta i Färjsundet som lastas med björkved för transport till Stockholm. Det åländska samhället har historiskt sett...
Vi som vet mest

Vi som vet mest

De tre killarna på bilden är Ålands lyceums lag i tävlingen "Vi som vet mest", i Ålands radio. Bilden är tagen år 1963...
verk av Victor Westerholm

Victor Westerholm

Victor Westerholm blev på sin tid en av landets mest uppskattade friluftsmålare. I verket Skogsglänta avbildar han sina...