Fynd från Kastelholms slott

Kastelholms slott är Ålands enda medeltida borg, grundlagd på 1380-talet. Kastelholms slott hade sin historiska storhetstid under Gustav Vasa och hans söner då Åland och Finland var en del av det svenska riket. Borgen är utbyggd och tillbyggd i olika skeden fram till 1630-talet då Åland införlivades med Åbo slottslän. Efter flera bränder förföll borgen och övergavs. Den är idag restaurerad till en ”levande ruin” öppen för besökare på sommarhalvåret.

Omfattande arkeologiska utgrävningar har genomförts i och kring slottet, vilket har resulterat i tusentals fynd som har tillvaratagits och ingår i museets samling, och ett urval visas här i bildgalleriet.